หัวฉีดน้ำแรงสูง Wash car Faucet accessories(เฉพาะหัวฉีดน้ำ)